Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Wyniki postępowań 2022

W związku z zakończeniem postępowania z dnia 15 września 2022 roku obejmującego zamówienie na zakup roboty budowlanej polegającej na realizacji doprowadzenia nowego zasilania w energię elektryczną dla rozdzielnicy pracowni gastronomicznej w budynku szkoły w Murowanej Goślinie, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej informujemy, że na podstawie pkt. 3  § 6  „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZS Bolechowo” zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki wykonawcy:
FORMATIC Sp. z o.o., ul. Poznańska 86a, 62-080  Lusowo

W związku z zakończeniem postępowania z dnia 26 sierpnia 2022 roku obejmującego zamówienie na zakup roboty remontowej polegającej na malowaniu linii na boisku z nawierzchnią poliuretanową metodą natryskową przy użyciu dwuskładnikowej farby poliuretanowej w lokalizacji Bolechowo, ul. Obornicka 1,

informujemy, że na podstawie pkt. 3  § 6  „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZS Bolechowo” zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki wykonawcy:
ORLIK SERWIS, ul. Boczna 12, 64-700  Czarnków


W związku z zakończeniem postępowania z dnia 05 września 2022 roku obejmującego zamówienie na

zakup wraz z dostawą wyposażenia meblowego z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń kącików relaksacyjnych w budynkach szkół w Bolechowie i w Murowanej Goślinie:
-siedzisko 2-osobowe o długości 1650 mm ze stelażem metalowym – 4 sztuki;
-siedzisko 1 osobowe o długości 690 mm z 3 ściankami wysokimi, ze stelażem metalowym – 2 sztuki;
-pufa prosta o długości 965 mm – 3 sztuki;
-pufa okrągła o średnicy 900 mm – 2 sztuki;
-pufa okrągła o średnicy 450 mm – 1 sztuka,
informujemy, że oferty w wyżej wymienionym postępowaniu złożyły następujące podmioty:
-PPH TINA W.K.B.J. MICHAŁOWSCY SP.J., ul. Podkomorska 8, 62-200 Gniezno;
-HOOF Design Sp. z o.o., Obornicka 245, 60-693 Poznań;
-KOBI s.c. ul. Tomasza Drobnika 12/14, 60-693 Poznań;
-Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź.
W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:
HOOF Design Sp. z o.o., Obornicka 245, 60-693 Poznań.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
na zakup roboty remontowej polegającej na malowaniu linii na boisku z nawierzchnią poliuretanową metodą natryskową przy użyciu dwuskładnikowej farby poliuretanowej w lokalizacji Bolechowo, ul. Obornicka 1.
Działając na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informujemy, że unieważnia się niniejsze postępowanie ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

OGŁOSZENIE O DOKONANEJ OCENIE OFERT I WYBORZE WYKONAWCY
W dniu 12.08.2022 roku dokonano otwarcia i oceny ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na zakup roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac remontowych związanych z dostawą i montażem nowej okładziny kamiennej o charakterystyce przeciwpoślizgowej dla schodów zewnętrznych budynków Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego przy ul. Obornickiej 1 w Bolechowie.
W w/w postępowaniu do dnia 05.08.2022 roku wpłynęła następująca oferta:
-SKAŁA FUHP Kamienie Naturalne, 62-200  Gniezno, ul. Paderewskiego 60  o proponowanej wartości  za realizację zamówienia na kwotę 96.739,50 zł brutto.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy:
-SKAŁA FUHP Kamienie Naturalne, 62-200  Gniezno, ul. Paderewskiego 60  o proponowanej wartości  za realizację zamówienia na kwotę 96.739,50 zł brutto.
Złożona oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

W związku z zakończeniem postępowania z dnia 11 lipca 2022 roku obejmującego zamówienie na zakup wraz z dostawą 8 sztuk sześciokomorowej szafki skrytkowej z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń w budynku szkoły w Bolechowie

informujemy, że oferty w wyżej wymienionym postępowaniu złożyły następujące podmioty:
– Profesmeb Meble metalowe-Meble biurowe Przemysław Kobiela, Angelika Sierżant s.c.,Garbary 95B, 61-757 Poznań;
– Teo Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Hawelańska 1, 61-625 Poznań;
– Lobby Meble s.c., Pachońskiego 7a, 31-223 Kraków.
W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:
Lobby Meble s.c., Pachońskiego 7a, 31-223 Kraków.
—‐—————-‐—————————————————————
W związku z zakończeniem postępowania z dnia 03 czerwca 2022 roku obejmującego zamówienie na zakup wraz z dostawą:  
40 sztuk stołów 1-osobowych z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych w budynku szkoły w Bolechowie;
-70 sztuk krzeseł uczniowskich z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych w budynku szkoły w Bolechowie;
informujemy, że oferty w wyżej wymienionym postępowaniu złożyły następujące podmioty:
40 sztuk stołów
– Metalbit Sabuda, Kończyk sp.j., 78-460 Barwice, ul. Zwycięstwa 26
– Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428  Łódź:
– „STOLBRZEG” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o.
W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:
Metalbit Sabuda, Kończyk sp.j., 78-460 Barwice, ul. Zwycięstwa 26
70 sztuk krzeseł uczniowskich
– Metalbit Sabuda, Kończyk sp.j., 78-460 Barwice, ul. Zwycięstwa 26
– Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428  Łódź:
– „STOLBRZEG” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o.
W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:
Metalbit Sabuda, Kończyk sp.j., 78-460 Barwice, ul. Zwycięstwa 26

W związku z zakończeniem postępowania z dnia 09 czerwca 2022 roku obejmującego zamówienie na na wykonanie usługi wymiany wykładzin w salach lekcyjnych w budynku szkoły w Bolechowie informujemy, że oferty w wyżej wymienionym postępowaniu złożyły następujące podmioty:

– „SEBASTIAN”  Mariusz Szukalski, Osiniec, Aleja Piąta nr 8, 62-200  Gniezno;
– GETA sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 27, 00-867  Warszawa;
– Mariusz Greń Usługi Remontowo-Budowlane, Nostrożny 51. 43-438  Brenna;
– „ABC Podłogi” Jerzy Streich, Bydgoska 1, 70-011  Szczecin.

W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:

„SEBASTIAN”  Mariusz Szukalski, Osiniec, Aleja Piąta nr 8, 62-200  Gniezno

W związku z zakończeniem postępowania z dnia 10 czerwca 2022 roku obejmującego zamówienie na na wykonanie prac malarskich w salach lekcyjnych w budynku szkoły w Bolechowie informujemy, że oferty w wyżej wymienionym postępowaniu złożyły następujące podmioty:

– Firma Usługowo-Handlowa  Antoni Szczepaniak, ul. K. Odnowiciela 15/4,
  62-010  Pobiedziska;
– ECO-LIGHT S.KRUG, ul. Lęborska 47, 60-431 Poznań;
– Zakład Ogólnobudowlany „WIS-POL” Wiesław Drewicz, Jagniewice 5/2, 62-085 Skoki.

W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa  Antoni Szczepaniak, ul. K. Odnowiciela 15/4, 62-010 Pobiedziska.

W związku z zakończeniem postępowania z dnia 12 maja 2022 roku obejmującego zamówienie na wykonanie prac naprawczych balustrady schodów głównych budynku szkoły
w Bolechowie, informujemy, że na podstawie pkt. 3  § 6  „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZS Bolechowo” zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki wykonawcy:

Zakład Stolarski Jerzy Pędziński, ul. Szkolna 2, 62-095 Murowana Goślina

W związku z zakończeniem postępowania z dnia 27 maja 2022 roku obejmującego zamówienie na dostawę 1 sztuki laptopa typu Ultrabook z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczenia nr 1 w budynku szkoły w Bolechowie informujemy, że oferty w wyżej wymienionym postępowaniu złożyły następujące podmioty:
– Morele.net sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 43B, 31-864 Kraków;
– Blisko Edukacji, os. Władysława Jagiełły 7/4, 60-695 Poznań;

– TMP S.C. M.IDASZAK T.STOCHNIAŁEK, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań.

W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:

Morele.net sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 43B, 31-864 Kraków
Informacja o realizacji przedmiotu zamówienia:
W dniu 09.06.2022r., w wyniku „Oceny ofert w ramach postępowania” wybrano ofertę firmy Morele.net i skierowano zlecenie realizacji przedmiotu zamówienia.
Firma Morele.net poinformowała zamawiającego, że realizacja przedmiotu zamówienia nie jest możliwa potwierdzając ten fakt w formie dokumentowej.
Wobec powyższego zamawiający zwrócił się do kolejnego oferenta, którego oferta została oceniona jako druga najwyżej oceniona, firmy Blisko Edukacji ze zleceniem realizacji przedmiotu zamówienia.
Firma Blisko Edukacji poinformowała zamawiającego, że realizacja przedmiotu zamówienia nie jest możliwa potwierdzając ten fakt w formie dokumentowej.
Wobec powyższego zamawiający zwrócił się do kolejnego oferenta, którego oferta została oceniona jako trzecia najwyżej oceniona, firmy TMP S.C. M. Idaszak T. Stochniałek ze zleceniem realizacji przedmiotu zamówienia.

W związku z zakończeniem postępowania z dnia 4 maja 2022 roku obejmującego zamówienie na zakup wraz z dostawą urządzeń, narzędzi i materiałów z przeznaczeniem do użytkowania podczas przeprowadzania egzaminów zawodowych z kwalifikacji INF.03, EE.09, HGT.02 i HGT.03., zgodnie ze specyfikacją „Przedmiot wydatku” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego postępowania informujemy, że oferty w wyżej wymienionym postępowaniu złożyły następujące podmioty:

-x-kom Sp. z o.o., 42-202  Częstochowa, ul. Bojemskiego 25;
-Komputronik S.A. w restrukturyzacji, 60-003  Poznań, ul. Wołczyńska 37;
-Morele.net Sp. z o.o., 31-553  Kraków, ul. Fabryczna 20A
W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:
x-kom Sp. z o.o., 42-202  Częstochowa, ul. Bojemskiego 25;


W związku z zakończeniem postępowania z dnia 12 kwietnia 2022 roku obejmującego zamówienie na zakup wraz z dostawą 1 sztuki  biurka/stołu demonstracyjnego do pracowni chemicznej CDF z przeznaczeniem na wyposażenie sali nr 8 w budynku w Bolechowie
informujemy, że oferty w wyżej wymienionym postępowaniu złożyły następujące podmioty:
-ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski Spółka Jawna, ul. Johna Baildona 24C lok. 25,
 40-115 Katowice;
-Supellex Meble, ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice;
-Biuro Meble Sp. z o.o.,  ul. Władysława Cieślaka 6A, 78-400 Szczecinek;
-F.H. „Szkolarbis”, ul. Wojska Polskiego 3a, 57-220 Ziębice.
W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:
ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski Spółka Jawna, ul. Johna Baildona 24C lok. 25, 40-115 Katowice

W związku z zakończeniem postępowania z dnia 6 kwietnia 2022 roku obejmującego zamówienie na zakup wraz z dostawą:  
-3 sztuk stołów z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczenia pracowni hotelarskiej nr 26 w budynku szkoły w Murowanej Goślinie;
-6 sztuk krzeseł tapicerowanych z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczenia pracowni hotelarskiej nr 26 w budynku szkoły w Murowanej Goślinie
informujemy, że oferty w wyżej wymienionym postępowaniu złożyły następujące podmioty:
3 sztuki stołów
– Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428  Łódź:
– EFEKT Meble Biurowe i Szkolne, ul. Galileusza 18, 67-200  Głogów;
– AKTIN Sp. z o.o., ul. Gen. Grota-Roweckiego 38, 41-214  Sosnowiec.

W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428  Łódź
6 sztuk krzeseł tapicerowanych
– Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428  Łódź;
– SENIOR+ WIGOR, ul. Graniczna 46, 93-428  Łódź;
– CEZAS Sp. z o.o., ul. Łęczyńska 37, 20-309  Lublin.

W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428  Łódź
W związku z zakończeniem postępowania z dnia 21 grudnia 2021 roku obejmującego zamówienie na świadczenie usługi administrowania szkolną infrastrukturą sieci komputerowej i urządzeniami sieciowymi oraz serwis urządzeń drukujących w ZS Bolechowo informujemy, że na podstawie pkt. 3  § 6  „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZS Bolechowo” zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki wykonawcy:
 
Blisko Edukacji Beata Strabel, os. Władysława Jagiełły 7/4, 60-695  Poznań

W związku z zakończeniem postępowania z dnia 10 stycznia 2022 roku obejmującego zamówienie na na wykonanie prac malarskich w salach lekcyjnych w budynku szkoły w Bolechowie informujemy, że oferty w wyżej wymienionym postępowaniu złożyły następujące podmioty:
-Firma Usługowo-Handlowa  Antoni Szczepaniak, ul. K. Odnowiciela 15/4, 62-010 Pobiedziska;
-ECO-LIGHT S.KRUG, ul. Lęborska 47, 60-431 Poznań.

W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa  Antoni Szczepaniak, ul. K. Odnowiciela 15/4, 62-010  Pobiedziska

 

 

W związku z zakończeniem postępowania z dnia 9 lutego 2022 roku obejmującego zamówienie na dostawę 16 sztuk krzeseł tapicerowanych z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni językowej nr 022 w budynku w Bolechowie informujemy, że oferty w wyżej wymienionym postępowaniu złożyły następujące podmioty:

-P.H.U. LEGRANT Katarzyna Nakoneczny-Kwartnik, ul. Podmiejska 51, 57-220  Ziębice;
-Fabryka Mebli Szkolnych i Biurowych, ul. Morska 60, 75-227  Koszalin;

-CEZAS Zaopatrzenie Szkół, ul. Wujka 15/17, 61-581  Poznań.

W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:

P.H.U. LEGRANT Katarzyna Nakoneczny-Kwartnik, ul. Podmiejska 51, 57-220  Ziębice

W związku z zakończeniem postępowania z dnia 14 lutego 2022 roku obejmującego zamówienie na zakup wraz z dostawą:  
-2 sztuk foteli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczenia nr 28 w budynku biurowym w Bolechowie;
-5 sztuk foteli obrotowych z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych nr 014, 022, 15, 118 i 124 w budynkach szkoły w Bolechowie
informujemy, że oferty w wyżej wymienionym postępowaniu złożyły następujące podmioty: 2 sztuki foteli biurowych

– dyskontbiurowy24.pl Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej Biuro_LAND Sp. z o.o.),
  ul. Wojska Polskiego 2f,
  43-603  Jaworzno;
– hurtowniapapieru.pl BORMA Sp. z o.o., ul. Sambora 3, 83-200  Starogard Gdański;
– Manutan Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675  Warszawa.

W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:
dyskontbiurowy24.pl Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k.(dawniej Biuro_LAND Sp. z o.o.),
ul. Wojska Polskiego 2f, 43-603  Jaworzno;
5 sztuk foteli obrotowych

– Vita Tomasz Tabeau, ul. Litewska 16, 80-719  Gdańsk;
– ISO TRADE Mateusz Lasota, ul. Hangarowa 15, 59-220  Legnica;

– Modowo z Marlej, ul. Krzywe Koło 81, 24-300  Opole Lubelskie.

W wyniku zakończenia postępowania obejmującego wyżej wymienione zamówienie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wybrano ofertę firmy:
Vita Tomasz Tabeau, ul. Litewska 16, 80-719  Gdańsk
Skip to content