Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Rekrutacja

Dokumenty główne

 

 

Dodatkowe oświadczenia

 

 • Oświadczenie rodziców o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej >>pobierz<<
 • Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko >>pobierz<<

 

Przy zapisie do naszej szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

 

Technikum

 

 • Podanie i kwestionariusz osobowy z systemu naboru elektronicznego
  >>przejdź do naboru elektronicznego<<
 • Wniosek o przyjęcie do technikum >>pobierz<< 
 • Oświadczenie rodziców/opiekunów  >>pobierz<<
 • Dwie fotografie
 • Karta zdrowia
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z wynikiem egzaminu ósmoklasisty
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
 • Informacje rodziców o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka [dobrowolnie]

 

Liceum Ogólnokształcące

 

 • Podanie i kwestionariusz osobowy z systemu naboru elektronicznego
  >>przejdź do naboru elektronicznego<<
 • Wniosek o przyjęcie do liceum  >>pobierz<< 
 • Oświadczenie rodziców/opiekunów  >>pobierz<<
 • Dwie fotografie
 • Karta zdrowia
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z wynikiem egzaminu ósmoklasisty
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
 • Informacje rodziców o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka [dobrowolnie]

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 • Podanie i kwestionariusz osobowy z systemu naboru elektronicznego
  >>przejdź do naboru elektronicznego<<
 • Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia  >>pobierz<< 
 • Oświadczenie rodziców/opiekunów  >>pobierz<<
 • SOLARIS – informator rekrutacyjny >>pobierz<<
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z wynikiem egzaminu ósmoklasisty
 • Dwie fotografie
 • Karta zdrowia
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
 • Informacje rodziców o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka [dobrowolnie]

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 • Wniosek o przyjęcie do liceum dla dorosłych >>pobierz<<
 • Dwie fotografie
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia: SP, Gimnazjum, ZSZ lub BSIS
Skip to content