Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 ze zm.) ZS w Bolechowie uruchamia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą celem doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych. Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP:

 

bezpłatne konto na platformie ePUAP

 

1. Dokumenty i formularze doręczane za pomocą platformy ePUAP muszą być opatrzone:

 

–  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
lub- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

2. Doręczenie dokumentu przesłanego na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, wysłanym na Skrzynkę Kontaktową Użytkownika platformy.

 

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.

Skip to content