Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Instrukcja korzystania z BIP

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie:

 

  1. BIP – oznacza Biuletyn Informacji Publicznej, utworzony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619),
  2. Podmiot – oznacza dysponenta niniejszej podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jaka jest zamieszczona na stronie głównej

 

W naszym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) publikujemy informacje dotyczące prowadzonej przez naszą organizację działalności pożytku publicznego, w tym tej finansowanej ze środków publicznych.

 

Aby odnaleźć poszukiwane informacje, przejdź na stronę główną naszego BIP i:

 

  1. skorzystaj z wyszukiwarki, wpisując odpowiednią frazę w pole u góry strony, lub
  2. skorzystaj z odnośników znajdujących się w menu głównym po lewej stronie

 

Na każdej stronie BIP wyświetlana jest informacja:

 

  1. kto jest redaktorem treści oglądanej strony,
  2. kiedy dokonano ostatniej modyfikacji oglądanej strony (data i godzina).

 

Jeśli nie znajdziesz poszukiwanej informacji w BIP, skontaktuj się z nami, korzystając z adresu mailowego lub numeru telefonu podanego na stronie.

 

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie jest również możliwy poprzez stronę główną BIP, tworzoną przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej pod adresem URL – www.bip.gov.pl, którego logo i adres znajdują się w lewym górnym rogu na każdej stronie serwisu.

Skip to content